E-LEARNING

Omurga – Disk – Visseral Organ Etkileşimi

 • Eğitim Süresi

  4 Saat

 • Ücret

  1500 TL

 1. Visseral Eklem/ Visseral Sisteme Kısa Giriş
 2. Visseral Yapılar  ve Omurga Etkileşimi
 •           Örnek: Radix mesenterii ve Lomber vertebra
 • Test ve yorumlama
 1. Embriyolojik Highlight
 • Pratik: Motilite: Global ve Lokal
 • Örnek: Bağırsağın Embriyolojik Rotasyonu
 1. Disk/ Disk Disfonksiyonları ile İlgili Yeni Yaklaşımlar ve Tedavileri
 • Pratik: Disk için Spesifik Teknikler
 1. Refleks Noktalar
 • Jarricot
 • Chapman
 • Knap
 1. Sinir ve Visseral Organ Etkileşimi
 • Örnek: Pelvik Organlar ve N. Ischiadicus
 1. Vejetatif Sistem Etkisi
 • Afferent – Omurilik segmenti- Efferent
 1. Kafatası – Omurga – Visseral Organ Etkileşimi
 • Örnek: Oksiput posterior – Lomber vertebra – Psoas
 1. Kompleks Semptomatikte Çeşitli Tekniklerin Kullanımı
 • Örnek: Ayak bileği burkulması, Mm. Peronei ve Karaciğer
 • Parietal ve Fasyal Teknikler

EĞİTİM TANITIMI