7 MODÜL

Osteopati Konsept Manuel Terapi

Eğitimi


 • Katılımcı Sayısı

  25 Katılımcı

 • Kurs Süresi

  2 Gün x 7 Modül

 • Konum

  Ankara

 • Ücret

  5.500 TL / Modül

 • Önkayıt Ücreti

  1.000 TL

 • Sertifikasyon

  Katılım Sertifikası

SATIN AL

KURS İÇERİĞİ

Her modül 2 gün (16) saatten oluşacaktır.

Dersler teorik ve yoğun pratik uygulamalardan oluşmaktadır.

Katılımcılara Eğitmen İmzalı Katılım Sertifikası verilecektir. 

Eğitim Amacı

Katılımcıların her bölgenin kas-iskelet sistemini kapsamlı şekilde öğrenmelerini sağlamak.

Katılımcıların vaka çalışmaları ile detaylı anamnez ve değerlendirmeler ile ayırıcı tanıya hızla ulaşmalarını sağlamak.

Literatürde uygulanan birçok Manipülasyon ve Mobilizasyon Tekniklerinin kapsamlı şekilde öğretilmesi

Kas Enerji Tekniklerinin uygulanmasının öğretilmesi.

Yumuşak doku ve fasyal tekniklerin uygulanması.

Eğitimlerde Öğrenilecek Tedavi Teknikleri

Spesifik Eklem Mobilizasyonları ( Low velocity moderate techniques )

Spesifik Eklem Manipülasyonları (HVLA Techniques / High Velocity Low Amplitude )

Kas Enerji Teknikleri (MET)

G.O.T. (Genel Osteopatik Değerlendirme ve Tedavi)

Strain-Counter Strain (İndirekt MyoFasyal Gevşetme Teknikleri)

Direkt-İndirekt Fasyal Tedavi Teknikleri

Traksiyon Teknikleri

EĞİTİM HEKİMLERE VE FİZYOTERAPİSTLERE YÖNELİKTİR.

* Bu program Sağlık Bakanlığı onaylı olmayıp, mezuniyet sonrası eğitim programı kapsamında olup sağlık çalışanı olarak mevcut mesleki yetkilerinize ilave bir yetki kazandırmaz.  Bu eğitim programı Sağlık Bakanlığı onaylı değildir. Sertifikalı eğitim değildir. Bu eğitim sağlık çalışanlarının bilgilerini arttırmalarına yönelik mezuniyet sonrası eğitim programıdır. Özel bir eğitim programıdır.  Program sonunda düzenlenebilecek belgeler katılım belgesidir ve mevcut mesleki yetkilerinize ilave herhangi bir ilave yetki kazandırmamaktadır.  Herhangi bir katılımcı buradan aldığı katılım belgesi ile ünite veya uygulama merkezi açamaz. İnternet sitemizde Sağlık Bakanlığı onaylı veya sağlık hizmeti sunumuna yönelik sertifikalı herhangi bir eğitim ilan edilmemektedir. Eğitim programlarının içeriği kopyalanamaz, kursiyerler kullanıcı bilgileri 3. şahıslarla paylaşamaz, sunumlar yeniden sunum/ders notu haline getirilere kullanılamaz. Sorularınız ve geri bildirimleriniz için sekreterya ile iletişime geçebilirsiniz.  Önemli bilgi: Bu program kurs konusu uygulamaya ilgi duyan hekimleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim Sağlık Bakanlığı onaylı değildir ve mevcut mesleki yetkilerinize ilave herhangi bir yetki kazandırmaz. Bazı üniversiteler ve eğitim araştırma hastaneleri tarafından düzenlenen Sağlık Bakanlığı onaylı geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitimlerine ulaşmak için https://www.getat.com.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Mevzuat ve diğer resmi konular ile ilgili Sağlık Bakanlığı sitesi ve https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr şeklindedir.

Modül 1 - Bu Modül'deki Eğitim Tamamlandı

27-28 Nisan 2024

 Alt Ekstremite & Diz-Ayak

Diz ve Ayak Detaylı Anatomi Fonksiyonel Değrlendirme

Detaylı Anamnez Alma

İnspeksiyon-Palpasyon

Ortopedik Özel Testler

Klinik Muhakeme (Vaka Çalışması)

Yumuşak Doku ve Kas Gevşetme Teknikleri

Hastaya Özel Egzersiz Reçetesi Verme

 

Eklem Disfonksiyon Tedavileri

Diz

Abd-Add Disfonksiyonu

Medial-Lateral Translasyon Disfonksiyonu

Tibia Anterior-Posterior Disfonksiyonu

Tibia Ext-İnt Rotasyon Disfonksiyonu

Caput Fibula Anterior-Posterior Disfonksiyonu

Distal Fibula Anterior-Posterior Disfonksiyonu

 

Ayak-Ayak Bileği

Ayak bileği global disfonksiyonu

Talus Anterior-Posterior Disfonksiyonları

Subtalar Eklem Mobilizasyonu

Kalkaneus abd-add Disfonksiyonu

Kalkaneus Supinasyon Disfonksiyonu

Navikula Supinasyon-Pronasyon Disfonksiyonu

Cuboid Supinasyon-Pronasyon Disfonksiyonu

Kuneiform 2 Superior Disfonksiyonu

Metatars I-V disfonksiyonları

Modül 2 - Bu Modül'deki Eğitim Tamamlandı

25-26 Mayıs 2024

Pelvis & Kalça

Pelvis ve Kalça Anatomi – Fonksiyonel Değerlendirmesi

Ayırıcı Tanı-Klinik Değerlendirme

Anamnez Alma

İnspeksiyon-Palpasyon

Ortopedik Özel Testler

Klinik Muhakeme (Vaka Çalışması)

HVLA Manipülasyon Teknikleri

LVMA Mobilizasyon Teknikleri

Kas Enerji Teknikleri (MET)

Kalça:

İnt.- Ext. Rotasyon Disfonksiyonları

Abd-Add Disfonksiyonları

Ant-Post Disfonksiyonları

İleum:

Anterior ve Posterior Disfonksiyonları

Up-Slip Lezyonu

Sakrum:

Bilateral Sakrum Ant-Post Disfonksiyonları

Unilateral Sakrum Ant-Post Disfonksiyonları

Sakrum Torsiyon Disfonksiyonları

Pubis:

İnferior ve Süperior Pubis Disfonksiyonları

Modül 3 - Bu Modül'deki Eğitim Tamamlandı

29-30 Haziran 2024

Lomber Omurga

Lomber Anatomi – Fonksiyonel Değerlendirme

Lomber Bölge Patolojileri

Ayırıcı Tanı-Klinik Değerlendirme

Anamnez Alma

İnspeksiyon-Palpasyon

Ortopedik Özel Testler

Nöral Yapıların Ayırıcı Testlemeleri

Klinik Muhakeme (Vaka Çalışması)

Kas-Enerji Teknikleri (MET)

HVLA Manipülasyon Yöntemleri

LVMA Mobilizasyon Yöntemleri

Nöral Mobilizasyon Teknikleri

(N.Sciaticus-N.Femoralis-N.obturatorius.N.Tibialis)

Paraspinal Kas Gevşetme Teknikleri

Psoas Major Kas Gevşetme Yöntemleri

Quadratus Lumborum Gevşetme Yöntemleri

ThorakoLomber  Bölge Myofasyal Release Teknikleri

Modül 4

27-28 Temmuz 2024
 • Toraks / Thorakal Omurga-Kostalar-Sternum

Thoracal Omurga-Costa-Sternum Anatomi – Fonksiyonel Değerlendirmesi

Ayırıcı Tanı-Klinik Değerlendirme

Anamnez Alma

İnspeksiyon-Palpasyon

Hareketlilik Testleri

Ortopedik Özel Testler

Osteopatik Bağlantılar

Klinik Muhakeme (Vaka Çalışması)

HVLA Manipülasyon Teknikleri

LVMA Mobilizasyon Teknikleri

Kas Enerji Teknikleri (MET)

T1-T2 Spesifik Mobilizasyon ve Manipülasyon Teknikleri

T3-T12 ERS Dİsfonksiyonu

T3-T12 FRS Disfonksiyonu

T3-T12 Bilateral Fleksiyon Disfonksiyonu

T3-T12 Bilateral Ekstansiyon Disfonksiyonu

1.ve 2. Costa Spesifik Mobilizasyon ve Manipülasyonu

Costaların İnspir Disfonksiyonları

Costaların Expir Disfonksiyonları

Sternum Mobilizasyonu

Diafram Serbestleştirme

Skapula Mobilizasyonu

Modül 5

24-25 Ağustos 2024
 • Üst Ekstremite / Omuz – Dirsek – El

Omuz-Dirsek-El Anatomi – Fonksiyonel Değerlendirmesi

Ayırıcı Tanı-Klinik Değerlendirme

Anamnez Alma

İnspeksiyon-Palpasyon

Ortopedik Özel Testler

Klinik Muhakeme (Vaka Çalışması)

HVLA Manipülasyon Teknikleri

LVMA Mobilizasyon Teknikleri

Kas Enerji Teknikleri (MET)

Clavikula Spesifik Teknikler

AkromioClavikular Eklem Disfonksiyonu

Skapula Mobilizasyon ve Manipülasyonu

Glenohumeral Eklem Disfonksiyon Tedavileri

Humeroulnar Eklem Disfonksiyonları

Humeraradial Eklem Disfonksiyonları

Proximal Carpal Sıra Disfonksiyonları

Distal Carpal Sıra Disfonksiyonları

Modül 6

28-29 Eylül 2024

Servikal Omurga

Servikal Omurga Anatomi-Fonksiyonel Değerlendirmesi

Ayırıcı Tanı-Klinik Değerlendirme

Anamnez Alma

İnspeksiyon-Palpasyon

Hareketlilik Testleri

Ortopedik Özel Testler

Klinik Muhakeme (Vaka Çalışması)

 

Trapez Strain CounterStrain Gevşetme Tekniği

Trapez Kas Enerji (PNF) Gevşetme Tekniği

SKM Release

Skalen Kasların İnhibisyonu

M.Longus Colli İnhibisyonu

Hyoid Kasların İnhibisyonu

M. Massater İnhibisyonu

Boyun Global Fasyal Release

 

C0-1myofasyal yapıların gevşetilmesi (OA release)

C0-1 rotasyon manipülasyonu 

 

C0-1-2 global manipülasyon tekniği 

 

C0-1 FRS disfonksiyonları

C0-1  ERS disfonksiyonları

 

3-6 ERS ve FRS Disfonksiyonları

C7-TYüz üstü spesifik Manipülasyonu

Modül 7 - Bu Modül'deki Eğitim Tamamlandı

Tarih daha sonra ilan edilecektir.

Genel Osteopatik Tedavi (G.O.T.)

G.O.T (Genel osteopatik tedavi) osteopatik manuel terapi yöntemlerinin birarada kullanılmasıyla yapılan hem tanı hem tedavinin birlikte uygulandığı yöntemler bütünüdür. Tüm beden postüral olarak, fonksiyonel olarak değerlendirilir ve konulan tanılara ilişkin tedavi yapılır. G.O.T ‘de lokal bölgelerin spesifik tedavisi yerine tüm yer çekimi merkezlerinin düzeltilmesi prensibi önem arzeder. Ancak böylelikle diğer bölgelerin de kalıcı tedavi edilebileceği vurgulanır. G.O.T anatomi-fizyoloji ve fonksiyonelliği bir arada barındırarak tedavi imkanı sağlar.

G.O.T farklı yumuşak doku ve eklem mobilizasyon tekniklerini içerirken, iç organ ve kafatası(cranial) teknikleri de içerir.

G.O.T’de amaç; sempatik ve parasempatik sistemin regülasyonunu sağlamak, homeostazinin oluşturulmasına yardımcı olmak, bozulan refleks döngüsünün tekrar oluşturulmasına yardımcı olmak ve beslenme-sirkülasyona katkıda bulunmak olarak özetleyebiliriz. 

 

Alt Ekstremite ve Lomber Bölge Tedavileri

Psoas Tedavisi (alt ekstremite Lenf Pompası)

Lomber Bölge-SI Eklem-Kalça Eklem Tedavisi

Paravertebral Kas İnhibisyonu

M. Quadratus Lumborum Tedavisi

Miyofasyal Zincirlerin Tedavisi

TFL Release

Diz Eklem Mobilizasyonu

Fibula ve Membrana İnterossea Serbestleştirme

Ayak Bileği Traksiyon ve Mobilizasyonu

 

Üst Ekstremite ve Toraks Tedavisi

Skapula Mobilizasyonu

Diafragma Tedavisi

Kostaların Mobilizasyonu

11. ve 12. Kosta Mobilizasyonu

Üst ekstremite ve sternum lenf pompası

Omuz Eklem ve Torakal Omurga Mobilizasyonu

Omuz Eklem Traksiyonu

 

Servical Omurga Tedavisi

OA inhibisyonu

Servikal Omurga Traksiyon ve Mobilizasyonu

Servikal Omurga Ossilasyonları

ServikoTorekal Geçiş Mobilizasyonu

Kafatası Fasya Serbestleştirilmesi

EĞİTİM TANITIMI

SATIN AL