CRAFTA®

Temel Eğitimi


1. Bölüm / 29.08 - 1.09 2024 2. Bölüm / 05-08.10.2024

 • Katılımcı Sayısı

  25 Katılımcı

 • Kurs Süresi

  6 Gün (Yüz yüze) - 4 Gün (Online)

 • Konum

  Ankara

 • Kurs Dili

  İngilizce Simültane Tercüme

 • Ücret

  1.500 Euro

 • Önkayıt Ücreti

  500 Euro

SATIN AL

KURS İÇERİĞİ

• CRAFTA®, baş ve yüz ağrısına ek olarak temporomandibular, kraniyomandibular ve kraniyofasyal problemi olan hastaların  teşhisi ve tedavisine yönelik planlanan bir eğitim programıdır.

• CRAFTA® eğitim programı hasta odaklı bir eğitim programı olması yanında, yoğun bir teorik içeriğe sahiptir. Eğitime katılan tüm katılımcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek bir içeriğe sahiptir.

• Kursta ele alınan diğer klinik modeller baş ağrıları, whiplash ve vestibüler disfonksiyonlardır.

• CRAFTA® Temel Eğitimi CRAFTA® 1., 2., 3. Modülleri içermektedir.

CRAFTA® Temel Eğitim İçeriği

Kraniyomandibular – fasyal bölgenin ve bu bölgenin fonksiyonel ilişkisinin değerlendirilmesi ve yönetimine odaklanmaktadır. Katılımcılar bu eğitimde kraniyo-mandibular yapıların ağrı mekanizmalarını, temporomandibuler eklemin (TME) fonksiyonunu ve servikal omurganın nörofizyolojik, biyomekanik ve fonksiyonel ilişkilerini öğreneceklerdir. Konular esas olarak temporomandibuler eklemin subjektif ve fiziksel değerlendirmesini ve tedavi tekniklerini içermektedir. Eğitim TME fonksiyonuyla ilgili nörobiyolojik ve anatomik bilgilerin güncel bir incelemesini içermektedir.

Bruksizm (diş gıcırdatma), diş sıkma, nevraljiler ve otomandibular sendrom gibi çeşitli klinik sendromlar da eğitim programı içinde yer almaktadır. Eğitim esnasında yoğun bir teorik anlatımın yanında, tedaviye yönelik pratik uygulamalar yapılacaktır.

Kraniyofasyal bölge için, öğrenciler tanımlanmış klinik değerlendirme modeli dahilinde, bu bölgenin tüm yapılarının değerlendirilmesi ve yönetimi için klinik becerilerin geliştirilmesi kadar, klinik vakaları tanımlamayı ve tanımayı da öğreneceklerdir.

Eğitim ayrıca, kraniyofasyal bölgenin fonksiyonu, anatomisi, biyomekanik özellikleri, patolojisi, değerlendirilmesi ve tedavisinin kapsamlı bir incelemesini de içermektedir. Katılımcılar kraniyofasyal ağrı ve disfonksiyonu olan hastaların değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgilerini artıracaklardır. Devamında ağrı mekanizmaları, nöroanatomi, nörodinamik, kraniyal sinir sistemi tedavisi üzerinde daha fazla durulacaktır.

Ek olarak, eğitim nöro/vissero kraniyumun özel değerlendirme ve yönetim strajilerini öne çıkaracak ve güncel nöropatik ağrı, özel testler, klinik modelleme ve tüm kraniyal sinirlerin patolojilerini detaylı bir şekilde kapsayacaktır. Mekanik duyarlılık sınıflandırma modeli , özel kraniyal sinir testleri de bu eğitim içinde yer alacaktır. Eğitim süresince hasta üzerinde uygulamalı olarak pratik vaka sunumları yapılacaktır.

Teorik dersler şunları içerir:

• Fonksiyonel nöroanatomi

• Patolojiler

• Klinik ayırıcı tanılar

• Nöro- ve visserokranyumun işlevi ve anatomisi

• Kraniyal büyüme modelleri

• Kraniyal hareket modelleri ve tedavi hedefleri

• Yüz iskeleti

• Tedavi prensipleri

Spesifik teorik dersler şunları içerir:

• Nöropatik-nörojenik ağrının detaylı incelenmesi,

• Kraniyal yapıların nöroanatomisi,

• Kraniyal nörodinamiğin tedavi prensipleri,

• Kraniyal sinirlerin spesifik patolojileri,

• Diş çekimi sonrası gelişebilen nöropati, fasial parezi ve fantom ağrı gibi sendromlar vb.

Pratik oturumlar şunları içerir:

• Referans noktalarının palpasyonu

• Fiziksel muayene

• Manuel tedavi teknikleri

• Genel ve spesifik sendromları hedefleyen tedavi düzeni oluşturma

• Vaka sunumları

• Kraniyal yapıların palpasyonu

• Nöro ve visserokranyumun genel ve özel muayenesi ve tedavi teknikleri

• Kraniyal sinir dokusunun referans noktalarının palpasyonu,

• Kraniyal sinirlerin fiziksel muayenesi: iletim testleri, nörodinamik testler, palpasyonu,

• Manuel tedavi teknikleri,

• Tedavi planlamalarının yapılması,

• Vaka sunumları,

• Hatalıklara özel  muayene ve tedavi teknikleri (nöro- ve visserokranyumun parçaları)

 Kurs Hedefleri

• Kraniomandibular bölgeyi tanımlayabilecekler,

• Kraniomandibuler disfonksiyonlu hastaların yönetimi için klinik bir akıl yürütme modeli oluşturabilecekler,

• Kraniomandibular bölgeye uygulanabilen klinik kalıpları, etiyolojik ve diğer etkileyen faktörleri tanımlayabilecekler,

• Spesifik ağrı modellerini, kas, eklem ve sinir yapılarını tanımlayabilecekler,

• Kraniyomandibuler disfonksiyonlu hastaları spesifik bir nöromüsküloskeletal yönetim yaklaşımı kullanarak tedavi edebileceklerdir.

• Ağrı mekanizmaları ile ilgili olarak kraniyal bölgenin nöroanatomisi, nörodinamiği ve patofizyolojisi hakkındaki teorik bilgilere sahip olacaklardır,

• Kanıta dayalı olarak klinik değerlendirme yapabileceklerdir,

• Kraniyal sinir sistemi ile ilgili klinik kalıplar hakkında bilgi sahibi olucaklar,

• Kraniyal sinir dokusunun değerlendirilmesi ve tedavisi için el becerilerini kazanıcaklar,

• Nöro-visserokranyumun belirli tekniklerle değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi öğreneceklerdir,

• Uzun süreli kraniyofasiyal disfonksiyonları ve ağrısı olan hastalarda kraniyofasiyal disfonksiyonları tanımlayabileceklerdir,

• Nörodinamik testleri uygulayabilecekler, palpasyonla kraniyal dokuyu değerlendirebileceklerdir,

• Kraniofasiyal doku disfonksiyonu olan hastalar için uzun vadeli bir tedavi ve yönetim stratejisi planlayabileceklerdir.

 

1. Bölüm 

Online 1 : 19.08.2024

Online 2 : 26.08.2024

Yüzyüze : 29.08-01.09-2024

2. Bölüm

Online 1 : 16.09.2024

Online 2 : 23.09.2024

Yüzyüze : 05-08.10.2024

 

 

SATIN AL