Hem spor psikoloğu hemde fizyoterapisttir. Yaklaşık 21 yıldır trainer olarak çalışmakta ve 10 yıldır da dersler vermektedir. Nöro-atletik antrenman ilgi alanı olup, bu alan ile ilgili
3 kitap yazmıştır. Sporcularda kronik ağrı ve nörolojik eksiklikler ile ilgili çalışmaktadır