Dr. Mehmet ÜNAL (Fizyoterapist) Karaman doğumlu olup ilköğretim ve lise eğitimini Karaman’da tamamladı.

2004 yılında Karaman Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümünde Lise eğitimini Tamamladı.  2005 yılında Kocaeli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi bölümünden mezun oldu. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü bitirdi. 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Spor Fizyoterapisi Yüksek Lisansını tamamladı. 2020 yılında Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora programından mezun oldu. Doktora tezini Kronik Bel Ağrısı üzerine yapmıştır.  Osteopati, Klinik Psiko-Nöro-İmmünoloji (PNİ-1,5 yıl) ve Fonksiyonel tıp eğitimi (Functional Medicine University-Online-200 saat) almıştır. Osteopati eğitmenlik sınavını geçerek instructor olmuştur. Spinal Manipulasyon (Manuel Terapi) alanında yurt içi ve yurt dışı birçok eğitimi bitirmiştir. Visseral (İç organ tedavileri) manipülasyon ve kraniosakral eğitimini Barral enstitüsünde (Atina) tamamlamıştır. Kaltenborn manuel terapi konseptini tamamlamıştır. Applied kinesiology ve vücutta disfonksiyon zincirleri tamamladığı eğitimler arasındandır.

Uluslararası ve Ulusal Yayınları/Bildirileri/Sertifikaları/Ödülleri/Diğer

Harvard Medical School Online Immunology Course (2 ay). Doğrulamak için https://hrvd.io/03c1dddd

Mehmet Ünal (September 3rd 2021). Epigenetic [Online First], IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.99964. Available from: https://www.intechopen.com/online-first/78415

Ünal, M. and Sezgin, A. (2021) Dura Mater: Anatomy and Clinical Implication. Journal of Behavioral and Brain Science, 11, 239-247. doi: 10.4236/jbbs.2021.1110019.

Ünal, Mehmet. Manuel terapide zincir reaksiyonlar. Hipokrat Kitabevi 1, 1-175 (Kitap).

Nahian, A., Mehmet, Ü. N. A. L., & Mathew Jr, J. (2020). Osteopathic Manipulative Treatment: Facial Muscle Energy, Direct MFR, and BLT Procedure–for TMJ Dysfunction. StatPearls [Internet].

Ünal, Mehmet. Visseral Osteopati. Hipokrat Kitabevi 1, 1-184 (Kitap).

MEHMET, Ü. N. A. L. Üst Servikal Omurga: Anatomi, Patofizyoloji ve Klinik Tablo. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6.2: 117-120.

Mehmet U, Gonul GE, Ahmet SB, Muammer K (2021) The effects of vitamın D, C, E and zinc supplementation in chronic non specific low back pain. Open J Pain Med 5(1): 008-011. DOI: 10.17352/ojpm.000024

Mehmet, Ü. N. A. L., et al. “Investigating the effects of myofascial induction therapy techniques on pain, function and quality of life in patients with chronic low back pain.” Journal of Bodywork and Movement Therapies (2020).

Mehmet, Ü. N. A. L., and Uzm Fzt. “Manuel Terapi Yöntemi Olarak Manipülasyonun Tarihi Gelişiminde Fizyoterapistlerin Rolü.” İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 5.1: 31-34.

Ünal, Mehmet. “Migren Kökenli Baş Ağrısında Spinal Manipülasyon Tedavisinin Ağrı Üzerine Etkisinin Araştırılması: Olgu Sunumu= Investigation of the Effects of the Spine Manipulative Treatment on Pain in Migraine Based Headache: Case Report.” (2016).

Ünal, Mehmet. Nörovejetatif Sistem Değerlendirme ve Tedavi. Hipokrat Kitabevi 1, 1-128 (Kitap).

Ünal, Mehmet. Lateral epikondilitte kesikli ultrason ve ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin etkinliğinin araştırılması. Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

Ünal, Mehmet. Kronik bel ağrısında miyofasiyal indüksiyon ve terapötik ağrı eğitiminin etkisi. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020 (Doktora tezi)