Eberhard Schlömmer, nitelikli bir spor bilimcisi ve Functional Movement Screen® (FMS) için resmi eğitmendir.

12 yıldan fazla bir süredir eğitmenlerin, fizyoterapistlerin ve doktorların eğitimi ve ileri eğitiminde yer almıştır.

Fonksiyonel antrenman ve fonksiyonel hareket uzmanı olarak bilginin hedefe yönelik ve başarılı bir şekilde uygulamaya konmasını sağlar. Eberhard Schlömmer, OutdoorCircuit hareketinin kurucusu, başarılı bir kişisel antrenör ve Avrupa’da Perform Better için uzman ve konuşmacı olarak çalışıyor.