E-LEARNING

Visseral Sistem Tedavisine Osteopatik Yaklaşımlar

  • Eğitim Süresi

    4 saat

  • Ücret

    1200 TL

KURS İÇERİĞİ

• Visseral sistemde osteopatik muayene yöntemleri,

• Hasta hikayesi almada dikkat edilecek noktalar,

• Değerlendirmede önemli palpasyon noktaları,

• Provakasyon testleri,

• Visseral tedavi teknikleri,

• Tedavi planlama ve integrasyon,

• Vaka sunumu.

EĞİTİM TANITIMI