E-LEARNING

Lenf Ödem Tedavisinde

Multidisipliner Yaklaşımlar

 • Eğitim Süresi

  1 Saat 15 dk

 • Ücret

  500 TL

      KURS İÇERİĞİ

 •  Lenfatik Sistem: Tıbbın “Sindirella’sı”
 •  Lenfatik Sistemin Görevleri
 • Manuel Lenfatik Drenaj (MLD) ve Kompleks Boşaltıcı Terapi (KBT) Nedir?
 • MLD Etkileri
 • MLD’nin Endikasyonları
 • MLD’nin Etkinliğinin Güncel Kanıtları