Pediatrik Problemlerde

Osteopatik Tanı ve Tedavi Yöntemleri


10-12 Mayıs 2024

 • Katılımcı Sayısı

  25 Katılımcı

 • Kurs Süresi

  3 Gün

 • Konum

  İstanbul

 • Kurs Dili

  İngilizce Simültane Tercüme

 • Ücret

  390 Euro

 • Sertifikasyon

  Katılım Sertifikası

SATIN AL

KURS İÇERİĞİ

Kurs İçeriği

Doğum:

 • Hamileliğin ana hatları
 • Doğum mekaniği ve olası yaralanmalar
 • Doğum süreçleri
 • Doğumdan sonraki ilk saatler
 • Osteopatın terapötik yaklaşımı
 • Prensipler ve teknikler (BLT, RECOIL, COMPRESSION, DIRECT TECNIQUE, MODELLEME, vb.)
 • Kas ve iskelet sisteminin embriyolojisi
 • Kafatası gelişimi ve yığılma hareketleri
 • SNC’nin Geliştirilmesi
 • Çocuklarda kraniyal tedavi-SSB
 • İntraosseöz teknikler (oksiput, sfenoid pre-post, temporal, maksiller, mandibula, frontal, vb.)
 • Baş, boğaz ve farengeal arkların gelişimi ve tedavisi için dinamik teknikler
 • Dural sütürlerin tedavisi
 • Beyin ve omurilik tedavisi (merkezi eksen)
 • CV4 tedavisi (ne zaman yapılmalı ve faydaları)
 • CV3’ün tedavisi
 • Membran tedavisi
 • SNA ve vestibüler
 • Venöz sinüsler üzerinde teknik
 • İntrabukkal teknikler
 • Kemik ve kas fonksiyon bozukluğu
 • Tortikollis (ipuçları, testler ve teknikler)
 • Primer ve sekonder plagiosefali (dural lezyonlar ve adaptasyonlar, testler ve teknikler)
 • Skapular kuşak ve klavikula (ipuçları, uzak etkiler, testler ve teknikler)
 • Ön göğüs kafesiÜst torasik boğaz (timus ve mandibular gelişim ile korelasyon, testler ve teknikler)
 • Kemik ve kas fonksiyon bozukluğu
 • Üst pleksus lezyonları
 • Kazılarak çıkarılan göğüs ve osteopati
 • Scheuermann hastalığı ve osteopati
 • Osteopatik merkezler (C0-C1; C7-T4; T5-T9; T10-L2)
 • Pelvis
 • Çocukta valgizm ve çeşitlilik
 • Ayak at varusu
 • Prematüre
 • Arka plan ve patofizyoloji
 • Disfonksiyon ve ilişkili teknikler
 • Tedavi ve araştırma hususları
 • Embriyoloji ve kardiyovasküler ve pulmoner sistemin gelişimi
 • Embriyoloji ve gastrointestinal sistemin gelişimi
 • Çocuklarda viseral tedavi
 • Vissero-somatik bağlantılar
 • Kraniyal-visseral ve visseral-kraniyal ilişki
 • Gastroözofageal reflü (tanımlar ve teknikler)
 • Kolik ve kabızlık (tanımlar ve teknikler)
 • Visseral osteopatik bakış açısından göbek
 • Emzirme (ipuçları, işlev bozuklukları ve teknikler)
 • Osteopatik solunum problemleri (astım, alerji, vb.)
 • Orta kulak iltihabı
* Bu program Sağlık Bakanlığı onaylı olmayıp, mezuniyet sonrası eğitim programı kapsamında olup sağlık çalışanı olarak mevcut mesleki yetkilerinize ilave bir yetki kazandırmaz.  Bu eğitim programı Sağlık Bakanlığı onaylı değildir. Sertifikalı eğitim değildir. Bu eğitim sağlık çalışanlarının bilgilerini arttırmalarına yönelik mezuniyet sonrası eğitim programıdır. Özel bir eğitim programıdır.  Program sonunda düzenlenebilecek belgeler katılım belgesidir ve mevcut mesleki yetkilerinize ilave herhangi bir ilave yetki kazandırmamaktadır.  Herhangi bir katılımcı buradan aldığı katılım belgesi ile ünite veya uygulama merkezi açamaz. İnternet sitemizde Sağlık Bakanlığı onaylı veya sağlık hizmeti sunumuna yönelik sertifikalı herhangi bir eğitim ilan edilmemektedir. Eğitim programlarının içeriği kopyalanamaz, kursiyerler kullanıcı bilgileri 3. şahıslarla paylaşamaz, sunumlar yeniden sunum/ders notu haline getirilere kullanılamaz. Sorularınız ve geri bildirimleriniz için sekreterya ile iletişime geçebilirsiniz.  Önemli bilgi: Bu program kurs konusu uygulamaya ilgi duyan hekimleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim Sağlık Bakanlığı onaylı değildir ve mevcut mesleki yetkilerinize ilave herhangi bir yetki kazandırmaz. Bazı üniversiteler ve eğitim araştırma hastaneleri tarafından düzenlenen Sağlık Bakanlığı onaylı geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitimlerine ulaşmak için https://www.getat.com.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Mevzuat ve diğer resmi konular ile ilgili Sağlık Bakanlığı sitesi ve https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr şeklindedir.