6 MODÜL

Osteopatik Manuel Terapi

Eğitimi


 • Katılımcı Sayısı

  25 Katılımcı

 • Kurs Süresi

  2 Gün x 6 Modül

 • Konum

  Ankara

 • Ücret

  Modül Başı 4.000 TL

 • Önkayıt Ücreti

  2.000 TL

 • Sertifikasyon

  Katılım Sertifikası

SATIN AL

KURS İÇERİĞİ

Modül 1 - Bu Modül'deki Eğitim Tamamlandı

18-19 Kasım 2023

Sakroiliak Eklem - Pelvis

Anatomi ve Biyomekaniği

Muayenesi

● Anamnez

● İnspeksiyon ve Palpasyon

● Ortopedik Özel Testler

● Hareketlilik Testleri

● Osteopatik Bağlantılar

Tedavisi

● Mobilizasyonlar (low velocity moderate amplitude techniques)

● Manipülasyonlar - HVLA (high-velocity low-amplitude techniques)

○ Sakrum tedavisi

■ Unilateral sakrum anterior disfonksiyonu (HVLA)

■ Unilateral sakrum posterior disfonksiyonu (HVLA)

■ Sakrum R/L torsiyon disfonksiyonu (HVLA)

■ Sakrum L/L torsiyon disfonksiyonu (HVLA)

○ İlium tedavisi

■ İlium upslip disfonksiyonu (HVLA)

■ İlium anterior disfonksiyonu (HVLA)

■ İlium posterior disfonksiyonu (HVLA)

● Kas Enerji Teknikleri - MET (muscle energy techniques)

○ Sakrum tedavisi

■ Bilateral sakrum anterior disfonksiyonu (MET)

■ Bilateral sakrum posterior disfonksiyonu (MET)

■ Sakrum R/L torsiyon disfonksiyonu (MET)

■ Sakrum L/L torsiyon disfonksiyonu (MET)

■ Unilateral sakrum anterior disfonksiyonu (MET)

■ Unilateral sakrum posterior disfonksiyonu (MET)

○ İlium tedavisi

■ İlium anterior disfonksiyonu (MET)

■ İlium posterior disfonksiyonu (MET)

■ İliumun inflare disfonksiyonu (MET)

■ İliumun outflare disfonksiyonu (MET)

○ Pubis Tedavisi

■ Pubis superior disfonksiyonu (MET)

■ Pubis inferior disfonksiyonu (MET)

Modül 2 - Bu Modül'deki Eğitim Tamamlandı

16-17 Aralık 2023

Lumbal Omurga

Anatomi ve Biyomekaniği

Muayenesi

● Anamnez

● İnspeksiyon ve Palpasyon

● Ortopedik Özel Testler

● Hareketlilik Testleri

● Osteopatik Bağlantılar

Tedavisi

● Torakolumbal fasya release

● N. Sciaticus - Barral’a göre sinir alan mobilizasyonu

● Mobilizasyonlar (low velocity moderate amplitude techniques)

○ Torakolumbal geçiş bölgesi mobilizasyonu

○ Alt lumbal omurganın lateral fleksiyonda mobilizasyonu

● Manipülasyonlar - HVLA (high-velocity low-amplitude techniques)

○ Hartman'a göre lumbal derotasyon tekniği Th10–L5 (HVLA)

○ Th10-L5 NSR disfonksiyonu (HVLA)

○ Th10-L5 ERS disfonksiyonu (HVLA)

○ Th10-L5 FRS disfonksiyonu (HVLA)

○ L5/S1 disfonksiyonları (HVLA)

● Kas Enerji Teknikleri - MET (muscle energy techniques)

○ Th10-L5 NSR disfonksiyonu (MET)

○ Th10-L5 ERS disfonksiyonu (MET)

○ Th10-L5 FRS disfonksiyonu (MET)

○ Th10–L5 Bilateral fleksiyon disfonksiyonu (MET)

○ Th10–L5 Bilateral ekstansiyon disfonksiyonu (MET)

Modül 3 - Bu Modül'deki Eğitim Tamamlandı

13-14 Ocak 2024

Torakal Omurga

Anatomi ve Biyomekaniği

Muayenesi

● Anamnez

● İnspeksiyon ve Palpasyon

● Ortopedik Özel Testler

● Hareketlilik Testleri

● Osteopatik Bağlantılar

Tedavisi

● Mobilizasyonlar (low velocity moderate amplitude techniques)

● Manipülasyonlar - HVLA (high-velocity low-amplitude techniques)

○ Th3-12 NSR disfonksiyonu (HVLA)

○ Th3-12 ERS disfonksiyonu (HVLA)

○ Th3-12 FRS disfonksiyonu (HVLA)

○ Th3-12 Bilateral fleksiyon disfonksiyonu (HVLA)

○ Th3-12 Bilateral ekstansiyon disfonksiyonu (HVLA)

○ 1. Kosta superior disfonksiyonu (HVLA)

○ 3-10. Kosta inspir disfonksiyonu (HVLA)

● Kas Enerji Teknikleri - MET (muscle energy techniques)

○ Th1-4 NSR disfonksiyonu (MET)

○ Th1-4 ERS disfonksiyonu (MET)

○ Th1-4 FRS disfonksiyonu (MET)

○ Th5-12 NSR disfonksiyonu (MET)

○ Th5-12 ERS disfonksiyonu (MET)

○ Th5-12 FRS disfonksiyonu (MET)

○ 1. Kosta superior disfonksiyonu (MET)

○ 3-10. Kosta exspir pompa disfonksiyonu (MET)

○ 3-10. Kosta exspir sap disfonksiyonu (MET)

Modül 4 - Bu Modül'deki Eğitim Tamamlandı

17-18 Şubat 2024

Servikal Omurga

Anatomi ve Biyomekaniği

Muayenesi

● Anamnez

● İnspeksiyon ve Palpasyon

● Ortopedik Özel Testler

● Hareketlilik Testleri

● Osteopatik Bağlantılar

Tedavisi

● Mobilizasyonlar (low velocity moderate amplitude techniques)

● Manipülasyonlar - HVLA (high-velocity low-amplitude techniques)

○ C0/C1 rotasyon disfonksiyonu beşik kavrama (HVLA)

○ C0/C1 rotasyon disfonksiyonu çene tutuşu (HVLA)

○ C3-C6 rotasyon disfonksiyonu beşik kavrama (HVLA)

○ C3-C6 rotasyon disfonksiyonu çene tutuşu (HVLA)

○ C7/Th1 rotasyon disfonksiyonu yüzüstü pozisyonda (HVLA)

○ C7/Th1 rotasyon disfonksiyonu oturmada (HVLA)

● Kas Enerji Teknikleri - MET (muscle energy techniques)

○ C0/C1 FRS disfonksiyonu (MET)

○ C0/C1 ERS disfonksiyonu (MET)

○ C1/C2 rotasyon disfonksiyon (MET)

○ C2-C7 FRS disfonksiyonu (MET)

○ C2-C7 ERS disfonksiyonu (MET)

Modül 5

20-21 Nisan 2024

Alt Ekstremite

Anatomi ve Biyomekaniği

Muayenesi

● Anamnez

● İnspeksiyon ve Palpasyon

● Ortopedik Özel Testler

● Hareketlilik Testleri

● Osteopatik Bağlantılar

Tedavisi

● Mobilizasyonlar (low velocity moderate amplitude techniques)

● Manipülasyonlar - HVLA (high-velocity low-amplitude techniques)

○ Kalça

■ İnternal rotasyon disfonksiyonu (HVLA)

■ Eksternal rotasyon disfonksiyonu (HVLA)

■ Fleksiyon disfonksiyonu (HVLA)

■ Ekstansiyon disfonksiyonu (HVLA)

■ Abduksiyon disfonksiyonu (HVLA)

■ Adduksiyon disfonksiyonu (HVLA)

■ Dekompresyon tekniği (HVLA)

○ Diz

■ Abduksiyon disfonksiyonu (HVLA)

■ Adduksiyon disfonksiyonu (HVLA)

■ Medial translasyon disfonksiyonu (HVLA)

■ Lateral translasyon disfonksiyonu (HVLA)

■ Tibia anterior disfonksiyonu (HVLA)

■ Tibia posterior disfonksiyonu (HVLA)

■ Tibia internal rotasyon disfonksiyonu (HVLA)

■ Tibia eksternal rotasyon disfonksiyonu (HVLA)

■ Distal fibula anterior disfonksiyonu (HVLA)

■ Distal fibula posterior disfonksiyonu (HVLA))

■ Kaput fibula anterior disfonksiyonu (HVLA)

■ Kaput fibula posterior disfonksiyonu (HVLA)

○ Ayak-Ayak Bileği

■ Ayak bileği global disfonksiyonu

■ Talus posterior disfonksiyon (indirekt teknik) (HVLA)

■ Talus posterior disfonksiyon (direkt teknik) (HVLA)

■ Talus anterior disfonksiyon (HVLA)

■ Kalkaneusun supinasyon disfonksiyonu (HVLA)

■ Supinasyon veya pronasyonda naviküler disfoksiyon (HVLA)

■ Supinasyon veya pronasyonda küboid disfonksiyon (HVLA)

■ Kuneifom II supeior disfonksiyonu (HVLA)

■ Metatarsalis I-V disfonksiyon (HVLA)

● Kas Enerji Teknikleri - MET (muscle energy techniques)

○ Kalça

■ İnternal rotasyon disfonksiyonu (MET)

■ Eksternal rotasyon disfonksiyonu (MET)

■ Fleksiyon disfonksiyonu (MET)

■ Ekstansiyon disfonksiyonu (MET)

■ Abduksiyon disfonksiyonu (MET)

■ Adduksiyon disfonksiyonu (MET)

Modül 6

25 26 Mayıs 2024

Üst Ekstremite

Anatomi ve Biyomekaniği

Muayenesi

● Anamnez

● İnspeksiyon ve Palpasyon

● Ortopedik Özel Testler

● Hareketlilik Testleri

● Osteopatik Bağlantılar

Tedavisi

● Mobilizasyonlar (low velocity moderate amplitude techniques)

● Manipülasyonlar - HVLA (high-velocity low-amplitude techniques)

○ Sternoklaviküler

■ Presternal disfonksiyon (HVLA)

■ Suprasternal disfonksiyon (HVLA)

■ Dekompresyon tekniği (HVLA)

■ Klavikular lift tekniği (uzun kol)

○ Skapulotorasik

■ Global disfonksiyon

○ Glenohumeral

■ Posterosuperior disfonksiyonu (HVLA)

■ Anterosuperior disfonksiyonu (HVLA)

■ Superior disfonksiyonu (HVLA)

○ Humeroulnar

■ Abdüksiyon disfonksiyon (HVLA)

■ Addüksiyon disfonksiyon (HVLA)

○ Humororadial

■ Radius anterior disfonksiyonu (HVLA)

■ Radius Posterior disfonksiyon (HVLA)

○ El

■ Proksimal karpal sıranın global disfonksiyonu

■ Distal karpal sıranın global disfonksiyonu

■ Skafoid anterior disfonksiyonu (HVLA)

■ Lunatum / kapitatum anterior disfonksiyonu (HVLA)

■ Lunatum / kapitatum posterior disfonksiyonu (HVLA)

■ I. metakarp basisi posterior disfonksiyonu (HVLA)

■ Metatarsofalangeal eklemlerin global disfonksiyonu (HVLA)

● Kas Enerji Teknikleri - MET (muscle energy techniques)

○ Sternoklaviküler

■ Presternal disfonksiyon (MET)

■ Suprasternal disfonksiyon (MET)

○ Akromioklavikular

■ Anterior rotasyon disfonksiyonu

■ Posterior rotasyon disfonksiyonu

○ Humororadial

■ Pronasyon disfonksiyonu (MET)

■ Supinasyon disfonksiyonu (MET)

SATIN AL