Omurga – Ekstremitelerin

Eklem Manipülasyon (HVLA) Eğitimi


07-09 Haziran 2024

 • Katılımcı Sayısı

  25 Katılımcı

 • Kurs Süresi

  3 Gün

 • Konum

  Ankara

 • Ücret

  5.500 TL

 • Önkayıt Ücreti

  1.500 TL

 • Sertifikasyon

  Katılım Sertifikası

SATIN AL

KURS İÇERİĞİ

Yüksek hız – düşük genlikli teknikler (HVLA), birçok kas iskelet sistemi bozukluklarının yönetiminde kullanılan etkili bir terapatik araç olup, osteopatik manuel terapi tekniklerinin bir alt grubudur. Bu teknikler aynı zamanda trust veya manipülasyon teknikleri olarak da bilinmektedir. Manipülasyon tekniklerini uygulamak temel anatomi, biyomekani ve patomekani bilgilerine sahip olmak ve bunu takiben uygun bir klinik karar verme ve teknik uygulama sürecini kapsamaktadır. Bu teknikleri uygulamadan önce eklemdeki patolojik bariyerleri tanımlamak için bir uzmana gereksinim duyulmaktadır. Bu 8 saat-3 günden oluşan kursta, sizlere lumbal, torasik, servikal omurga, sakroiliak eklem, temporomandibular eklem ve periferal eklemlere dair bütüncül bir bakış açısı kazandırmaya çalışacağız.

Kurs %20 teorik, %80 pratik uygulamadan oluşmaktadır. 38 adet HVLA tekniği gösterilecektir. Uygulamalar fizyoterapi, fiziksel tıp, osteopati ve kayropraksi yaklaşımlarından ilham alacaktır. Kurs eğitmeni her bir katılımcıya teknikleri doğru öğrenebilmesi adına rehberlik edecektir.

Kurs içeriği aşağıdakilerden oluşmaktadır: 

• Manipülasyon tekniklerinin biyomekanik ve nörofizyolojik etkileri

• Manipülasyon tekniklerinin endikasyon ve kontraendikasyonları

• Ağrı kesici ve anti-inflamatuar manipülasyon teknikleri

• Omurganın biyomekani ve patomekani prensipleri

• Omurganın değerlendirilmesi

• Lumbal bölge uygulamalı manipülasyonlar

• Atlanto-oksipital eklem uygulamalı manipülasyonlar

• Atlanto-aksiyal eklem uygulamalı manipülasyonlar

• Mid servikal omurga uygulamalı manipülasyonlar

• Alt servikal ve 1.kosta uygulamalı manipülasyonlar

• Torasik omurga uygulamalı manipülasyonlar

• Lumbal omurga uygulamalı manipülasyonlar

• Sakroiliak eklem uygulamalı manipülasyonlar

• Omuz, dirsek, el bileği, parmaklar, kalça, diz ve ayak bileği eklemleri uygulamalı manipülasyonlar

• Temporomandibular eklem uygulamalı manipülasyonlar

1. GÜN

Saat

Başlık

8.30 – 8.45

Giriş ve Tanışma

8.45 – 9.00

Başlangıç Teorik Sınavı

9.00 – 9.30

Farklı manuel terapi yaklaşımlarına giriş (Maitland, Greenman)

9.30 – 10.00

Manipülasyon tekniklerinde biyomekani ve nörofizyolojinin rolü

10.00 – 10.15

ARA

10.15 – 10.45

Osteokinematik ve artrokinematik hareketler: eklem bariyerleri

10-45 – 12.30

Lumbal bölge manipülasyonları

12.30 – 13.30

Öğle arası

13.30 – 17.30

Servikal bölge manipülasyon teknikleri (atlantooksipital, atlantoaksiyal, orta servikal, C7-T1)

2. GÜN

Saat

Başlık

9.00 – 11.30 

Torasik omurga ve kaburga manipülasyonları

11.30 – 12.30

Sakroiliak eklem manipülasyonları

12.30 – 13.30 

Öğle arası

13.30 – 15.30 

Omuz eklemi manipülasyonları (glenohumeral eklem, AC, SC)

15.30 – 17.30

Dirsek ve proximal radioulnar eklem manipülasyonları

3. GÜN

Saat

Başlık

9.00 – 11.00

El manipülasyonları (distal radioulnar eklem, skafoid, lunatum, pisiform, parmaklar)

11.00 – 13.00

Kalça eklemi manipülasyonları

13.00 – 14.00 

Öğle arası

14.00 – 15.30 

Diz ve proximal tibiofibular eklem manipülasyonları

15.30 – 17.00

Ayak bileği manipülasyonları (distal tibiofibular, küboid, navikula, talus, kalkaneus, parmaklar)

17.00 – 18.00

TMJ Manipülasyonu

EĞİTİM HEKİMLERE VE FİZYOTERAPİSTLERE YÖNELİKTİR.

SATIN AL